Garážová vrata jsou moderním funkčním i architektonickým prvkem

.

Na montáž a servis garážových vrat se v České republice specializuje mnoho firem, pokud některou z nich oslovíte, např. garážová vrata Ostrava, nabídne vám v zásadě dvojí základní řešení. Na vás pak bude, rozmyslet se, k jakému způsobu otevírání vrat se přikloníte.

vrata

Sekční garážová vrata

 • Otevírání a zavírání vrat se obsluhuje pomocí dálkového ovládání, nebo prostřednictvím chytrého telefonu. I kdybyste chtěli s vraty manipulovat ručně, není třeba vynakládat velkou fyzickou sílu, lze je snadno posouvat jen jedním prstem. I přes značnou hmotnost celé konstrukce je pohyb vrat s pomocí soustavy pružin, které je nadlehčují, doslova zábavnou hrou.
 • Pohon zajišťuje velmi tichý elektromotor.
 • Kovová konstrukce se pohybuje po speciálních kolečkách s nylonovými ložisky, jejichž životnost přesahuje 20 tisíc cyklů otevření a zavření, to je v průměru zhruba 8 – 10 let.

stanice

.
 • Vrata mohou být utěsněna po celém obvodu pružným těsněním, které odolává povětrnostním vlivům. Garáž je tak zajištěna před únikem tepla a je izolována také před pronikajícím hlukem a prachem z ulice.
 • Jednotlivé lamely jsou navrhovány tak, aby do nich nebylo možno při zavírání skřípnout prst, v minulosti se s tímto problémem někteří setkávali a řešil se častý případ úrazů především malých dětí.
 • Konstrukci sekčních vrat tvoří ocelový pozinkovaný plech, případně kombinace se slitinou hliníku, přítlak vrat se zajistí při jejich montáži otočnými bočními panty a vyvážení vrat provede pracovník přímo na místě seřízením torzní pružiny.
 • Jednotlivé lamely jsou spojeny moderní technologií pomocí prolisů, nejsou svařované ani nýtované a spoje mají maximální pevnost po celou dobu životnosti výrobku.
 • Při výpadku elektromotoru lze vrata odblokovat a otevřít ručně.

Posuvná boční garážová vrata

 • Na rozdíl od sekčních vrat, která se posunují směrem nahoru, se klasická posuvná vrata zasouvají podél vnitřní stěny garáže. Jejich značnou výhodou je jen částečné otevírání při průchodu osob. V celé šíři se rozevřou pouze při průjezdu vozidel. Tuto vlastnost oceníte zejména v zimě, kdy z místnosti tak rychle neuniká teplo, nebo tehdy, jestliže potřebujete zajistit, aby dovnitř nebylo příliš často vidět v plném rozsahu.
 • Vrata se ovládají rovněž dálkovým ovladačem nebo telefonem a opět je lze otevřít jen jedním prstem za pomoci přítlačné pružiny.
 • Ostatní mechanické vlastnosti se téměř shodují se sekčními vraty, zpravidla se liší pouze způsobem zavírání, týká se to jak použitého materiálu, technologie prolisů a spojů, pojezdu, ložisek a pomocných mechanismů, ale i životnosti výrobku. Ta přesahuje 10 – 15 let, výjimkou jsou pouze ložiska, která se musí měnit v kratším intervalu.

Garážová vrata jsou moderním funkčním i architektonickým prvkem
5 (100%)1
.